Zona Comercială/Birouri

Spaţiu comercial de închiriat

Zona de demisol aferentă tronsonului 2 (cu excepţia centralei termice şi a caselor de scări) a fost alocată comerţului, rezultând o arie utilă comercială de 682 mp

Accesul public este direct din exterior, din zona parcării, printr-un hol cu scara 2e care asigură şi accesul public la parter.

Spaţii administrative de inchiriat

Parterul (cu excepţia holului de acces locatari şi a spălătoriei) cu Ac = 2180 mp a fost amenajat ca spaţiu administrativ de tip « office » cu o circulaţie pietonală interioară cu accese exterioare pe faţadele de nord-vest şi sud-vest şi punctul de inflexiune în axul de simetrie al compoziţiei, respectiv zona de acces a scării 2e unde holul public devine amplu. Prin compartimentare s-au obţinut un număr de 6 unităţi destinate închirierii deservită de o zonă cu birou şi spaţii tehnice aferente administraţiei complexului şi două grupuri sanitare pe sexe, inclusiv cabine persoane cu handicap locomotor.

Circulaţia verticală este asigurată prin 2 scări interioare închise (2c şi 2d) şi scara principală de acces, interioară deschisă (2e) care permit evacuarea în caz de urgenţă.

Prin cele două scări închise se creează legătura funcţională cu cele două camere de pubele de la demisol, pentru evacuarea deseurilor.